Den pedagogiska kopplingen

I det informationssamhälle vi lever i idag, känns det som ett naturligt val att ersätta papper med digital teknik. De inlägg vi skriver finns kvar, och kan inte försvinna i kapprum eller ryggsäck.

En hemsida som uppdateras kontinuerligt med skolinformation, bilder och elevalster skapar ett liv och en inblick i barnens skolvardag för dig som förälder. Eleverna kan även använda hemsidans texter och bilder för att själva återberätta om sin vecka och sitt arbete.

När eleverna ser att vi fotograferar både deras arbeten och dem själva får de en direkt mottagare. Det är även ett medel för dokumentation för oss alla, då vi kan gå tillbaka och se vad vi gjort under året.

Kopplingar till läroplanen:

Eleven kan…

  • använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  • använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • använda sig av ett kritiskt tänkande