HUT

HUT

HUT betyder Hållbar UTveckling i skolan. Det är något som vi arbetar med på Hallenborgskolan.

Våra mål är:

  1. Eleverna ska se helheter och sammanhang. Det innebär att de ska förstå att vi har en värld och att det vi gör har betydelse. De ska förstå att den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen.
  2. Eleverna ska känna delaktighet och ansvar. Det innebär att eleverna ska vilja och aktivt delta i samhället. De ska kunna göra egna medvetna val och förstå hur det påverkar miljön. De ska förstå att de själva kan delta i samhällsutvecklingen. Eleverna ska kunna representera sin grupp.
  3. Eleverna ska utveckla sin förmåga att känna inlevelse och förståelse. Det innebär att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation och förstå att alla har lika värde och rättigheter, men också skyldigheter gentemot varandra. De ska kunna föra etiska resonemang och förstå att det blir konsekvenser av olika ställningstaganden.
  4. Eleverna ska utveckla sin självkänsla och kommunikationsförmåga. Det innebär att eleverna ska utveckla sin språkliga, motoriska och sociala förmåga, samt kritiskt kunna reflektera över budskap i tal och skrift.