Om

  • Vilka som byggt webbplatsen – Beskriver lagets medlemmar, årskurs och skola (behöver inte innehålla uppgifter som identifierar de tävlande).
  • Webbplatsens syfte och mottagare – Förklara för besökare och juryn vad laget vill uppnå med webbplatsen och vem man vill ska besöka webbplatsen.
  • Den pedagogiska kopplingen – Förklara hur arbetet med webbplatsen uppfyller läro/kurs-planen, hur skolarbetet med webbplatsen gått till och rollfördelningen elever/lärare
  • Upphovsrätt – Ange upphovsrätten för det egna materialet. Sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats. Förklara hur laget och ansvarig lärare förhindrat plagiering.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris – Berätta, utifrån bedömningskriterierna varför laget borde vinna ett pris i Webbstjärnan.
  • Vad har du lärt dig? Förklara vad du lärt dig av att publicera ditt skolarbete på webben.

 

Vårt mål är att använda oss av Webbstjärnan som ett verktyg i undervisningen.
Föräldrar kommer att ha den som en informationskälla och en möjlighet att följa sina barns arbete

I förlängningen är tanken att eleverna ska bli mer och mer aktiva på hemsidan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *