Syfte och mottagare

Mottagare är framför allt föräldrar och elever i klass 2 på Hallenborgsskolan.

Via hemsidan vill vi:

  • Ha en väg till enkel, smidig och intressat kommunikation mellan skolan, eleven och hemmet.
  • Ge eleverna redskap att kunna berätta hemma om vardagen i skolan. Här hamnar all information som berör barnen och skolan.
  • Så småningom och allteftersom vill vi även ge eleverna kunskap i att kommunicera via digital teknik.