Upphovsrätt

Upphovsrätt

De bilder och material som finns på vår sida får inte kopieras, spridas eller användas på något sätt utan förfrågan och godkännande av våra administratörer.

De bilder vi lägger upp har vi själva tagit.

Vi har även samarbete mellan klasser och grupper på vår skola och kommer därför hämta material och eventuellt bilder från varandras sidor.